Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

COVID 19

Czcionka:

INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TELATYN W CZASIE EPIDEMII

Od dnia 04.05.2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn częściowo wznawia działalność z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności wynikających z funkcjonowania w reżimie sanitarnym. Bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających bibliotekę oraz pracowników jest naszym priorytetem, dlatego wszelkie informacje i komunikaty będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane do Państwa wiadomości.

Informujemy, że maksymalna liczba osób jednorazowo odwiedzających Bibliotekę Publiczną Gminy Telatyn w chwili obecnej wynosi 4 osób. Pracownicy biblioteki zobowiązani są na bieżąco weryfikować stan liczbowy osób wchodzących i opuszczających teren budynku.

W trosce o zdrowie Państwa i pracowników prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych obowiązujących w Bibliotece Publicznej Gminy Telatyn tj.

 Obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz ich mycia i dezynfekcji w trakcie przebywania na terenie instytucji.

 Zachowania minimalnego dystansu 2 m od innych osób w czasie oczekiwania w kolejce oraz przemieszczania się po pomieszczeniach biblioteki.

 Stosowanie osłony dróg oddechowych w czasie pobytu w instytucji.

 Stosowanie się do ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego przemieszczenia się po budynku oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych.

 Udostępniamy dla odwiedzających: Oddział dla Dzieci i Młodzieży – wypożyczalnia, maksymalnie 1 osoba: - Oddział dla Dorosłych Wypożyczalnia – maksymalnie 1 osoba Czytelnia – maksymalnie 1 osoba Stanowiska komputerowe – maksymalnie 1 osoba

 Wyrzucania zużytych środków ochronnych do oznaczonych pojemników na terenie instytucji.

 Do budynku nie wnosimy ze sobą żadnych zbędnych przedmiotów jak zabawki, zakupy oraz żywność.

Dodatkowo, przypominamy, że osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji oraz domownicy tych osób nie mogą przychodzić do instytucji. Prosimy o pozostanie w domu również osoby, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe, w szczególności: gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu lub smaku.

Pragniemy Państwa poinformować, że podjęliśmy wszelkie działania wynikające z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka zakażenia się koronawirusem Sars-Cov-2 na terenie instytucji.

 Wprowadziliśmy szczegółowe procedury wewnętrzne uwzględniające zasady i organizację pracy poszczególnych działalności prowadzonych przez Bibliotekę w czasie epidemii.

 Przygotowaliśmy specjalne miejsca z płynem do dezynfekcji znajdujące się przy wejściu do biblioteki, wypożyczalni dla dzieci i młodzieży i wypożyczalni dla dorosłych.

 Zwiększyliśmy częstotliwość mycia i dezynfekcji wszystkich udostępnionych pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych.

 Wprowadziliśmy limity osób mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniach udostępnianych przez bibliotekę

 Udostępniliśmy szczegółowe instrukcje dotyczące mycia, dezynfekcji, zakładania i ściągania rękawiczek i maseczek oraz wykaz ważnych telefonów do odpowiednich instytucji.

 Przygotowaliśmy specjalnie oznaczone pojemniki dedykowane na zużyte środki ochronne.

 Zadbaliśmy o regularną wentylację pomieszczeń, z uwzględnieniem wytycznych Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego.

 Dla Państwa wygody oznaczyliśmy podłogę z zachowaniem 2 m odstępów, żeby każdy miał pewność, że zachowuje odpowiedni dystans od innych osób.

 Wprowadziliśmy dodatkowe środki zapobiegawcze w postaci osłony z pleksy dla pracowników biblioteki zajmujący się bezpośrednią obsługą klienta.

Pracownicy Biblioteki,

 Zostali zapoznani z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępnymi na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz instrukcjami i procedurami wewnętrznymi w celu ochrony przed koronawirusem SARS-COV-2 w Bibliotece Publicznej Gminy Telatyn.

 Zaopatrzyliśmy naszych pracowników w wymagane środki ochronne jak maseczki, przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji, środki myjące.

* Dodatkowo :

Z uwagi na potrzebę zachowania higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego, chcemy zachęcić Państwa do jak najczęstszego korzystania z pośrednich form kontaktu z instytucją.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

* Pod numerem telefonu: 84 661 37 18

* Nasz adres mailowy:-bpgtelatyn@op.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek 730-1530
Wtorek 730-1530
Środa 730-1530
Czwartek 730-1530
Piątek 730-1530
Sobota 730-1530

 

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

,

http://www.makplus.pl


 

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki